top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Inteligentny Rozwój
14-03-2017 Alicja Wójcik

Z wdrażania w perspektywie 2007-2013 podobnych instrumentów wynika, że przedsiębiorcy potrzebują dostępu do proinnowacyjnych usług, wspierających rozwój działalności B+R+I w firmach lub nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju i zagranicy. Dostrzegalna jest również pozytywna tendencja do stałego poszerzania przez Ośrodki Innowacji oferty skierowanej do przedsiębiorców obejmującej m.in. zaawansowane usługi o charakterze mentoringowym, doradczym, akceleracyjnym, finansowym, coachingowym, a także umożliwiającej korzystanie z infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz pomagającej zarządzać procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie. Celem działania jest zwiększenie dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

 

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania:

Wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi nawiązać współpracę z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinasowanie takiej usługi.

 

Kwota dofinansowania:

Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 50 000 zł i nie wyższa niż 420 000 zł. Poziom dofinansowania: do 70%.

 

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

 

Terminy:

 

Data ogłoszenia konkursu –  3 październik 2016 r.

Nabór wniosków 4 listopada 2016 – 31 marca 2017 r.

 

Data ogłoszenia konkursu – wrzesień 2017 r.

Nabór wniosków październik 2017 r. – kwiecień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

 

Ogłoszenie o konkursie:

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2016-r

 

Pełna dokumentacja 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg