top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Inteligentny Rozwój
03-03-2017 Alicja Wójcik

Celem działania jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych. Koncentrowanie się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Dodatkowo działanie przyczyni się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśnienia współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków Krajowego Klastra Kluczowego).

 

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania:

Wspierane będą projekty obejmujące usługi: związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

 

Kwota dofinansowania:

Poziom dofinansowania: od 50% do 80% wydatków kwalifikowanych, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 500 tys. zł, maksymalna – 6 mln zł.

 

Kto może składać wnioski?

koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych.

Ostatecznym odbiorcą wsparcia są również przedsiębiorcy wchodzący w skład Krajowego Klastra Kluczowego.

 

Terminy:

Data ogłoszenia konkursu –  15 maja 2017 r.

Nabór wniosków 16 czerwca 2017 r. – styczeń 2018 r.

 

Pełna dokumentacja

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg