top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój
03-03-2017 Alicja Wójcik

Polskie przedsiębiorstwa, w porównaniu z konkurentami z Europy, nadal w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał tkwiący w tworzeniu przewagi konkurencyjnej wykorzystując i zastrzegając wytworzoną w firmie własność intelektualną. W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła świadomość polskich przedsiębiorców w tym zakresie, co przełożyło się na rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców możliwością uzyskania ochrony własności przemysłowej. Niezbędna jest precyzyjna interwencja wspierająca tych przedsiębiorców, którzy zamierzają wdrożyć światowe standardy zarządzania własnością intelektualną (zgłoszenie, obrona, unieważnienie - wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

 

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania:

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

albo

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego".

 

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

 

Terminy:

Ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2016 r.
Nabór wniosków 18 lipca 2016 r. – 20 stycznia 2017 r.  

Ogłoszenie konkursu: 11 kwietnia 2017 r.
Nabór wniosków 16 maja – grudzień 2017 r.  

 

Poziom dofinansowania:

Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Wartość projektu:

Od 10 000 do 1 000 000 złotych.

 

Pełna dokumentacja

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg