top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Inteligentny Rozwój
14-03-2017 Alicja Wójcik

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym, na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki

 

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

 

Terminy

Data ogłoszenia konkursu –  10 stycznia 2017 r.

Nabór wniosków 10 lutego – 13 marca 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 50% lub do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

 

Pełna dokumentacja do Działania 3.3.3:

https://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-333-3-nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-poir-w-2017-r

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg