top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Inteligentny Rozwój
14-03-2017 Alicja Wójcik

W poddziałaniu 1.1.1. dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). 

 

Poziom dofinansowania

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:
– 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
– 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW, intensywność wsparcia nie może przekroczyć:
– 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz
– 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

 

Wartość projektu

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

 

Kto może składać wnioski?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy – osobny konkurs. Duże firmy – osobny konkurs.

 

Terminy

Ogłoszenie konkursu: 1 lutego 2017 r.
Nabór wniosków 1 marca – 30 czerwca 2017 r.  

Ogłoszenie konkursu: sierpień 2017 r.
Nabór wniosków wrzesień – grudzień 2017 r.  

 

Pełna dokumentacja do Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1: 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg