top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
14-03-2017 Alicja Wójcik
grafika

Istnieje potrzeba stymulowania nawiązywania i kontynuacji współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego oraz z dłuższym okresem realizacji. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane przez jednostki naukowe. Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Planuje się, że wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową dla około 1500 przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800 przedsiębiorców z sektora MŚP.

 

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania: 

Związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

 

Kwota dofinansowania:

Poziom dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu - Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł.

 

Kto może składać wnioski?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 

 

Terminy:

Ogłoszenie konkursu: 5 maja 2016 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 czerwca 2016 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 stycznia 2017 r.

 

Ogłoszenie konkursu: 8 maja 2017 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 czerwca 2017 r.

Zakończenie naboru wniosków: luty 2018 r. 

 

Ogłoszenie o konkursie:

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

 

Pełna dokumentacja 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg