top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
14-03-2017 Alicja Wójcik
grafika

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku".

 

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania? 

Inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

 

Kwota dofinansowania:

Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł, Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł, Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 5 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.


Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

 

Kto może składać wnioski?


Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

 

Terminy: 

Ogłoszenie konkursu: 8 lutego 2017 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 13 marca 2017 r.

Zakończenie naboru wniosków: 26 kwietnia 2017 r.

 

Ogłoszenie konkursu: październik 2017 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: listopad 2017 r.

Zakończenie naboru wniosków: styczeń 2018 r.

 

Pełna dokumentacja:

 http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-3-2-1-poir-konkurs-nr-2-rok-2017-w-zakresie-elektromobilnosci

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg