top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Klastry
20-11-2014 AW

Klaster to ważne narzędzie rozwoju gospodarczego, którego zastosowanie, sprzyja rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności podmiotów w nich uczestniczących w szczególności przedsiębiorców, a także regionów na których działają. Podstawą dobrze prosperujących klastrów jest współpraca ich członków oraz wzajemne zaufanie, pomimo istniejącej konkurencji.

 

„Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą”. (Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990)

 

W Polsce w ostatnich latach powstały i działają 164 klastry, które można znaleźć na mapie klastrów dostępnej na stronach PARP - mapa klastrów polskich. Z województwa kujawsko-pomorskiego trafiła tam tylko jedna inicjatywa, najstarsze, istniejące od 2006 r. grono – Bydgoski Klaster Przemysłowy.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dostrzegając konieczność pobudzenia aktywności klastrowej w regionie zdecydował się wesprzeć takie inicjatywy ze środków RPO na lata 2007-2013. W drodze konkursu wybrano operatora Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, którym zostało konsorcjum, w skład którego weszły: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider) i Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. (Partner).

 

 

Niezależnie od działań podejmowanych za pośrednictwem Funduszu Powiązań Kooperacyjnych TARR S.A. wspiera klastry także poprzez Biuro sieci Enterprise Europe Network, które pełni rolę Punktu Kontaktowego dla Klastrów sieci EEN. We wrześniu tego roku został zorganizowany i dofinansowany wyjazd dla koordynatorów klastrów na prestiżowe wydarzenie BSR Stars Cluster–to-Cluster w Berlinie. Kluczowym punktem wydarzenia była giełda kooperacyjna w ramach, której uczestnicy (w tym roku 206 koordynatorów) mieli możliwość odbycia bezpośredniego spotkania i nawiązania kontaktu z przedstawicielami innych klastrów działających na obszarze Unii Europejskiej. 6 koordynatorów naszych klastrów odbyło łącznie 23 spotkania (w trakcie całej giełdy zrealizowano ich ok. 450), które mogą przełożyć się na konkretną współpracę w przyszłości.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg