top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Fundusz Powiązań Kooperacyjnych
05-12-2014 Alicja Wójcik
grafika

Konsorcjum utworzone przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lider) oraz Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o. o. zostało ustanowione koordynatorem Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.

 

Celem Funduszu, który zarządza kwotą 19 mln zł, jest udzielanie finansowego wsparcia kujawsko-pomorskim powiązaniom kooperacyjnym i klastrom, które tworzone będą przez przynajmniej 5 niezależnych przedsiębiorstw oraz co najmniej jeden inny podmiot, tj.: instytucję otoczenia biznesu, jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację badawczą.

 

Wsparcie w pierwszej kolejności będzie udzielane na realizację działań związanych z utworzeniem dokumentu strategii działania i rozwoju powiązania kooperacyjnego lub klastra (Etap I). Następnie wsparcie będzie można przeznaczyć na realizację wybranych działań zapisanych w strategii (Etap II) wpisujących się w poniższy katalog:

  • utworzenie platformy przekazu w obszarze nowych technologii,
  • pozyskanie i wykorzystanie (wdrożenie) wyników prac B+R w działalności gospodarczej członków powiązania,
  • pozyskanie nowych odbiorców dla wytwarzanych produktów lub oferowanych usług,
  • udział uczestników powiązania w misjach gospodarczych i imprezach wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym,
  • przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o uczestnikach powiązań, produktach i usługach.

 

Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji, a jego intensywność będzie uzależniona od etapu, którego będzie dotyczyć:

  • Etap I – do 95% wydatków kwalifikowalnych, max. 100 tys. zł,
  • Etap II – do 85% wydatków kwalifikowalnych, max. 3 mln zł (pomoc de minimis).

 

Więcej informacji na temat konkursów oraz działań podejmowanych w ramach projektu znajduje się na stronie internetowej www.klastry.tarr.org.pl

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Informacji nt. Funduszu Powiązań Kooperacyjnych udziela Punkt Kontaktowy, tel. 56 699 55 05, e-mail: .

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
Strony w dziale
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg