top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
AM2M Sp. z o. o. Sp. k.
Ilość pracowników: 3-9
Branża / sektor: Inne - pozostałe klasy PKD
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

Jesteśmy zespołem naukowców związanym z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez ostatnie lata, jako część Zespołu Fizyki Medycznej zajmowaliśmy się badaniami aplikacyjnymi, głównie Spektralną tomografią optyczną z Użyciem światła częściowo spójnego SOCT (ang. Spectral Optical Coherence Tomography).

 

Nowoczesne laboratoria oraz wiedza i doświadczenie wspólników, pozwalają oferować usługi prowadzenia prac B+R na najwyższym światowym poziomie.

 

Misją AM2M jest opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań lub produktów w obszarze B+R sektora medycznego i nieinwazyjnych technik badań materiałowych.

 

AM2M specjalizuje się w obrazowaniu biomedycznym. Naukowcy posługują się zaawansowanymi metodami optycznymi (m.in. spektralną tomografią optyczną), na podstawie których można wnioskować zarówno o strukturze badanych obiektów, jak i ich funkcjonowaniu. W zakresie biofizyki, na zlecenie opracowują nowatorskie metody pomiaru zadanych obiektów, szukają oryginalnych optycznych metod analizy składu krwi, testują różne ich parametry. W zakresie badań materiałowych używane przez AM2M techniki sprawdzają się w badaniu jakości zgrzewów czy też badaniu jednorodności materiałów. Dodatkowo AM2M w ramach badań własnych opracowuje nową technikę obrazowania, która ma potencjał zrewolucjonizowania wysokorozdzielczej mikroskopii.

 

Wdrożone innowacje

Wszyscy wspólnicy, jako osoby indywidualne, mają na koncie udane wdrożenie pierwszego na świecie komercyjnego tomografu SOCT (OPTOPOL Technology SA, Zawiercie), realizację projektu MinistraNiSzW (obecnie NCBiR) "Inicjatywa Technologiczna", 8 komercjalizacji pomysłów wynalazczych oraz wiele nagrów.

 

AM2M w jednym z zakończonych projektów opracowywała bezkontaktową precyzyjną metodę pomiaru miękkich soczewek kontaktowych. W drugim zakończonym projekcie badano jakość zgrzewu folii stosowanej w pakowaniu żywności. W największym realizowanym projekcie na zlecenie, poszukiwane są nowe metody badania składu krwi. W projekcie własnym naukowcy poszukują metody zwiększającej rozdzielczość w obrazowaniu optycznym dzięki kontroli widzialności prążków interferencyjnych w wybranym obszarze przekroju wiązki.

 

Najważniejsze osiągnięcia

Dotychczas największym sukcecem naszego Zespołu było zaprojektowanie i zbudowanie prototypowego tomografu optycznego do bezbolesnego i nieinwazyjnego obrazowania tkanek oka. Osiągnięty stopień zaawansowania tych prac umożliwił udostępnienie know-how firmie OPTOPOL Technology z Zawiercia i wspólne skonstruowanie prototypu tomografu SOCT COPERNICUS, wystawionego na targach przemysłowych, a następnie - w ciągu roku od podjęcia współpracy - seryjną produkcję tego tomografu. Był to pierwszy na rynku światowym tak szybki tomograf do badania oka.

Do najbardziej prestiżowych wyróżnień należy Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki dla prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwana polskim Noblem dla dr hab. Macieja Wojtkowskiego. Przykład działania AM2M jest kwintesencją innowacji: począwszy od nieszablonowego pomysłu na strukturę organizacyjną spółki, przez przekonanie UMK do swoich racji nt. praw własności intelektualnej przysługujących naukowcom i wypracowanie unikatowej w skali kraju umowy o współpracy, aż po możliwie najbardziej efektywny sposób wykorzystania istniejącej uczelnianej infrastruktury badawczej na cele B+R. Działalność badawczo-rozwojowa jest jedyną działalnością spółki AM2M, co czyni ją unikatową w skali kraju.

 

Dane kontaktowe
Nazwa:AM2M Sp. z o. o. Sp. k.
Adres:Mickiewicza 7/17, 87-100 Toruń
Telefon:501 347 481 lub 56 611 24 11
Osoba kontaktowa
Anna Szkulmowska
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg