top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Enterprise Europe Network
Usługi w stałej ofercie

Oferowane usługi

Sieć Enterprise Europe Network oferuje małym i średnim przedsiębiorcom usługi w zakresie:

 • informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej,
 • rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej,
 • stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy,
 • ułatwienia udziału w programach ramowych UE na rzecz badań i rozwoju.

Realizowane usługi stałe

 • Informowanie przedsiębiorców o możliwościach uzyskania dofinansowania na udział w  imprezach branżowo-targowych i misjach handlowych, przeprowadzenie podstawowych badań rynków zagranicznych, pozyskanie  certyfikatów i atestów.
 • Poszukiwanie partnerów zagranicznych za pośrednictwem międzynarodowej bazy ofert gospodarczych i technologicznych.
 • Organizacja giełd kooperacyjnych i misji handlowych.
 • Organizacja wydarzeń regionalnych, w tym organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.
 • Przygotowywanie ekspertyz na potrzeby przedsiębiorców w drodze realizacji audytów pro-technologicznych i pro-innowacyjnych.

 

Najważniejsze osiągnięcia
 • Organizacja obchodów Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.
 • Promowanie regionalnych innowacji w drodze konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.
 • Organizacja misji handlowej w 2011 na najbardziej prestiżowych międzynarodowych targach spożywczych -  Anuga wraz z 13 przedsiębiorcami z regionu, którzy wzięli udział w spotkaniach z zagranicznymi przedsiębiorcami w ramach giełdy kooperacyjnej.
 • Organizacja spotkań kooperacyjnych podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2014
Opis instytucji

Enterprise Europe Network to sieć informacyjno – doradcza Komisji Europejskiej, która powstała w 2008 r. z połączenia sieci Euro Info Centre i Innovation Relay Centres. W Polsce ośrodki sieci skupione są w czterech konsorcjach obejmujących swych zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 wyspecjalizowanych ośrodków działających na zasadzie „zawsze właściwych drzwi”. Toruński ośrodek jest partnerem w konsorcjum Central Poland – Business Support Network (CP-BSN) wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, oddział terenowy w Gdańsku i Stowarzyszeniem Centrum Transferu Technologii w Gdańsku.

Dane kontaktowe
Nazwa:Enterprise Europe Network
Adres:Włocławska 167, 87-100 Toruń
Telefon:(56) 657 14 51 do 53
Osoba kontaktowa
Tomasz Urbanowicz
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg