top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Bydgoski Klaster Przemysłowy
Organizacja zrzeszająca przedsiębiorców
Usługi w stałej ofercie
 • Realizacja projektów podnoszących kwalifikacje pracowników firm zrzeszonych w Klastrze oraz kształcenie potencjalnych pracowników.
 • Wspólne wyjazdy na branżowe imprezy targowe i promocja w celu pozyskiwania nowych odbiorców dla firm – Członków Klastra.
 • Tworzenie grup zakupowych.
 • Organizacja branżowych konferencji i seminariów, również w zakresie innowacyjności.
 • Nawiązywanie współpracy międzynarodowej w celu pozyskiwania nowych odbiorców dla firm – Członków Klastra.

 

Najważniejsze osiągnięcia

Są to efekty prac wynikających z realizowanych projektów, m.in.:

 • realizacja projektu „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat” współfinansowanego w ramach działania 8.2.1. POKL,
 • szkolenie osób bezrobotnych w ramach środków PUP w zawodach poszukiwanych przez branżę narzędziowo-przetwórczą,
 • przeprowadzenie projektu mającego na celu promocję szkolnictwa zawodowego – projekt składał się z kilku etapów - pierwszym z nich była konferencja prasowa inaugurująca projekt, drugim etapem było nakręcenie filmu promującego zawody techniczne poszukiwane w branży narzędziowo-przetwórczej, którą reprezentuje nasz Klaster. Kolejnym etapem były wizyty w bydgoskich gimnazjach, w których uczestniczyli oprócz przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszczy, również przedstawiciele przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze.  Ostatnim elementem projektu było uruchomienie tzw. „klasy zamawianej” w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Bydgoszczy w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych (na poziomie technikum), na absolwentów których jest największe zapotrzebowanie w firmach skupionych w Klastrze. Uczniowie, którzy podejmą naukę w ww. klasie otrzymywać będą stypendium i kształcić się będą na nowych maszynach zakupionych przez Szkołę oraz formach narzędziowych przekazanych przez firmy-Członków Klastra (ufundowane zostało również przez Klaster stypendium dla najlepszego absolwenta Szkoły),
 • wyjazdy na Targi branżowe, m.in. do Kielc i Dusseldorfu,
 • utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej,
 • wizyta w Słowenii połączona z organizacją międzynarodowej konferencji na temat branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz podpisaniem umowy partnerskiej ze słoweńskim klastrem Plasttehnika. Nawiązano również kontakty międzynarodowe z innymi klastrami.
Opis instytucji

Bydgoski Klaster Przemysłowy istnieje od 2006 roku i skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i fundusz poręczeniowy.

 

Większość firm działających w branży przetwórczej i narzędziowej to małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich działalność charakteryzuje się dużą elastycznością. Działalność Klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców i reprezentację ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji.

 

Firmy zrzeszone w Klastrze oferują wysokiej jakości formy wtryskowe i inne narzędzia do przetwórstwa, jak również zajmują się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla szeregu branż, m.in. AGD, spożywczej, medycznej, samochodowej, kosmetycznej, opakowaniowej.

 

Dane kontaktowe
Nazwa:Bydgoski Klaster Przemysłowy
Adres:Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz
Telefon:52 585 91 52; kom. +48 519 111 923
Osoba kontaktowa
Piotr Wojciechowski
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg