top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Park Przemysłowy
Najważniejsze osiągnięcia

Grupa zakupowa jako forma dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o.
 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu
 

Projekt polega na stworzeniu w Grudziądzkim Parku Przemysłowym komórki organizacyjnej zwanej Ośrodkiem Zakupów Grupowych. Zadaniem Ośrodka będzie wspólny zakup towarów i usług niezbędnych dla funkcjonowania mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z terenu Miasta Grudziądza i Powiatu Grudziądzkiego.
Celem funkcjonowania Ośrodka jest racjonalne wykorzystanie środków finansowych, osiąganie wymiernych oszczędności, zwiększenie przejrzystości, jawności i konkurencyjności przy wyborze dostawców.

Opis instytucji

Grudziądzki Park Przemysłowy został powołany do życia w grudniu 2004 roku na mocy porozumienia Gminy - Miasta Grudziądz, Gminy Grudziądz, Starostwa Grudziądzkiego oraz OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

Głównym celem utworzenia Grudziądzkiego Parku Przemysłowego jest uatrakcyjnienie terenów przemysłowych i w konsekwencji wzrost zatrudnienia w przemyśle
Celami strategicznymi są również:

  • pozyskanie kapitału zewnętrznego,
  • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wzrost konkurencyjności inwestycyjnej regionu grudziądzkiego,
  • rozbudowa nowoczesnego uzbrojenia na terenie GPP Sp. z o.o.
  • restrukturyzacja terenów po GZPGum "Stomil" S.A.
Dane kontaktowe
Nazwa:Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Adres:Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz
Telefon:+48 56 696 80 91-93
Faks:+48 56 696 80 98
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg