top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Inkubator przedsiębiorczości
Najważniejsze osiągnięcia
 • SPIN - Spójność Przedsiębiorczości i Nauki
 • Biznes akademicki
 • „Program Transferu Wiedzy NiP – Nauka i Praktyka”
 • Ochrona patentowa zastosowania chitozanu do wytwarzania nanoporowatych węgli aktywnych
 • Ochrona patentowa zastosowania kinazy adenylanowej do deagregacji i hamowania agregacji płytek krwi
 • Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów
 • "WIP - Wiosna Innowacji i Przedsiębiorczości"
 • FIRE-UP -Tworzenie i rozwój akademickich przedsiębiorstw innowacyjnych wywodzących się z UMK w Toruniu wg systemu zaproponowanego przez Fundację Centrum Innowacji FIRE
 • Przygotowanie podstaw procesu preinkubacji innowacyjnych przedsięwzięć wywodzących się ze środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin off i spin out
 • Szkolenie w AIP trampoliną do sukcesu w biznesie
 • "Nauka i Gospodarka - przedsiębiorczość jutra"
 • "PiN - Przedsiębiorczość i Nauka"
 • INNOREG - Stypendia dla Doktorantów - Innowacje dla Regionu
Opis instytucji

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest podległą rektorowi ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, wykonującą zadania doradcze i usługowe oraz przygotowującą opinie i ekspertyzy. Zadaniem Inkubatora jest udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej i technicznej m.in. w zakresie:

 • efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki,
 • aktywizowania społeczności akademickiej i absolwentów UMK do podejmowania działalności gospodarczej,
 • aktywnego przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów UMK poprzez udzielanie im wszechstronnej pomocy w tworzeniu firm i ich wspomaganie w pierwszym okresie funkcjonowania.
 • pomocy w patentowaniu wynalazków i odkryć powstałych na Uniwersytecie,
 • wyszukiwaniu technologii o potencjale komercyjnym tworzonych na Uniwersytecie,
 • udziału w wystawach, targach i konferencjach związanych z rozwojem przedsiębiorczości.
Dane kontaktowe
Nazwa:Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres:Gagarina 9, 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 611-26-40
Faks:+48 56 611-26-41
E-mail:aip@umk.pl
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg