top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości"
Inkubator przedsiębiorczości
Usługi w stałej ofercie
  • udostępnianie lokali na prowadzenie działalności gospodarczych;
  • promocja firm na stronie internetowej organizacji;
  • wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych;
  • pomoc w organizowaniu spotkań biznesowych, informacyjno-promocyjnych, konferencji itp.
  • dostęp do informacji oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie rozpoczynania i rozwoju działalności gospodarczej;
  • pomoc w pozyskaniu pożyczki i poręczenia dla działalności gospodarczej;
  • wsparcie m.in. dla osób fizycznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych w ramach realizowanych projektów unijnych i pozaunijnych;
  • jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, uczelniami i innymi podmiotami;

Więcej informacji na stronie www.inkubator.com.pl. Zapraszamy

Najważniejsze osiągnięcia

1.Jako Ośrodek Działaj Lokalnie pozyskujemy środki finansowe z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz sponsorów na granty wspierające inicjatywy lokalne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Zrealizowano 74 projektów na kwotę  ponad 460 tys.

2.Jako punkt obsługi Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego z Torunia  uruchomiliśmy 34 pożyczki na kwotę ponad 1,5 mln.

3.Jako punkt obsługi Świeckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych za naszym pośrednictwem uruchomiono 78 poręczeń na kwotę  prawie 1 mln 200 tys. Współpracujemy również  z instytucją Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

4.Stowarzyszenie pełniło funkcję koordynatora tworzenia Lokalnej Grupy Działania. Jesteśmy członkiem Lokalnej Grupy Działania „Gminy powiatu Świeckiego”.

5.Stanowimy Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader - osiągniecia: Kursy językowe – dwie edycje rocznych kursów z języka angielskiego i niemieckiego dla 300 osób pracujących w ramach działania 2.1  ZPORR; Kursy zawodowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.3 Wsparcie dla osób bezrobotnych poprzez rozwój kwalifikacji i przedsiębiorczości”; "Nowe kwalifikacje Twoją szansą„  działanie 6.1.1. PO KL (m.in. sprzedawca, magazynier, pracownik biurowy).

6.Liczne projekty wspierające przedsiębiorczość i aktywizację lokalnej społeczności m.in.:

-„Projekt Praca - szansą na aktywizację społeczną i reintegrację zawodową bezrobotnych, w szczególności kobiet”. Przeszkolenie zawodowe 75 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu świeckiego. Zatrudnienie podjęło 11 kobiet.

-Dwie edycje projektu „Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości” w ramach działania 6.2 POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość  ponad 3 mln zł. Dzięki kompleksowemu wsparciu szkoleniowo-doradczo-finansowemu uruchomiono 61 firm w powiecie świeckim.

-„Gminne Centrum Informacji” w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.  Wyposażono 10 stanowisk komputerowych, wydano publikacje; utworzono stronę internetową i realizowano mobilne GCI w gminie Świecie; zarejestrowano 630 stałych klientów i przeszkolono 261 osób w ramach 36 przeprowadzonych szkoleń z zakresu m.in. zakładania firmy, podstaw obsługi komputera, przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Obecnie, w miejscu GCI, na podstawie podjętej współpracy z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonuje Młodzieżowe Centrum Karier.

Uzyskane Certyfikaty

1. Certyfikat Dobrej Praktyki w projektach z zakresu rynku pracy w ramach projektu PL2002/000-580-01-05-01 „Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy –Pomoc Techniczna” Phare 2002 SSG

2. Certyfikat Lokalnej Organizacji Grantowej  – przedstawiciela ogólnopolskiego Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

3. Wyróżnienie „Beneficjent EFS” za zaangażowanie przy wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR 2004-2006 w województwie kujawsko - pomorskim.

Opis instytucji

Jesteśmy pozarządową organizację pożytku publicznego działającą od 2000 roku na terenie powiatu świeckiego.

Wspomagamy rozwój gospodarczy i społeczny poprzez realizację przede wszystkim Programu Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Regionalnego Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „LEADER” oraz Ośrodka Działaj Lokalnie.

Jako Instytucja Otoczenia Biznesu jesteśmy aktywnym członkiem sieci współpracy IOB w województwie kujawsko-pomorskim – wspólnie wspieramy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z województwa ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.

Organizujemy spotkania dotyczące finansowania działalności gospodarczej - prezentujemy oferty instytucji finansujących, poręczających oraz wskazujemy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Posiadamy aktywny profil na Facebook – polub Nas

Dane kontaktowe
Nazwa:Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości"
NIP:5591840124
Adres:Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
Telefon:52 33-12-868
Faks:52 33-12-868
Osoba kontaktowa
Katarzyna Lipowiec, Sabina Noetzelmann
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg