top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny
Park przemysłowo-technologiczny
Najważniejsze osiągnięcia

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BYDGOSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

W 2009 roku zrealizowano prace przygotowawcze obejmujące m.in. opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego” został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w dniu 5 listopada 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Inwestycja uzyskała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz środków budżetu państwa. Umowę o dofinansowaniu zawarto w dniu 2 marca 2010 r. Realizację rzeczowego zakresu projektu BPPT rozpoczął 31 maja 2010 r. przekazując plac budowy firmie STRABAG Sp. z o.o. Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego” polegał na uzbrojeniu terenu Parku w nowe sieci infrastrukturalne i drogi. Główny cel projektu to stworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców – inwestorów, którzy zamierzają ulokować swój biznes na terenie Bydgoszczy, a w szczególności w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Do celów pośrednich należy zaliczyć: uzbrojenie części Parku w sieci infrastrukturalne (wybudowanie dróg z oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, siecią wodociągową i kanalizacyjną), stworzenie osi drogowej zewnętrznej łączącej ulicę Glinki przez Park z obwodnicą Bydgoszczy (drogą krajową nr 10) oraz stworzenie dróg wewnętrznych w aktywizowanej części Parku.

IDEA Przestrzeń Biznesu- biurowiec składający się z 6 kondygnacji, liczących ponad 4 tys. m² powierzchni biurowych wraz z odpowiednią infrastrukturą użytkową oraz wielostanowiskowym garażem podziemnym i naziemnym. W biurowcu znajdą się  sale konferencyjno-szkoleniowe, lunch bar i lobby recepcyjne.

Opis instytucji

Spółka o nazwie Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny została powołana 21 grudnia 2004 r., a jej głównym celem jest pobudzanie przedsiębiorczości i kreowanie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie korzystnych warunków inwestowania dla firm.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla Inwestorów, Spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie Park oferuje ponad 63ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar BPPT jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Łęgnowo – Park Technologiczny”. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej.

Dane kontaktowe
Nazwa:Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny
NIP:953-249-38-87
Adres:Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 365 33 10
Faks:+48 52 365 33 17
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg