top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Lech Światły
Rodzaj oferowanej usługi
  • Audyt innowacyjności - ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.
  • Doradztwo we wdrożeniu innowacji - służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.
Doświadczenie

Przeprowadzenie 35 audytów innowacyjności i 20 transferów technologii.

Rekomendacje klientów
  • Konsultant Krajowego Systemu Usług PARP.
Wykształcenie

Magister inżynier telekomunikacji.

Kontakt
"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców
+48 661 528 009
ul. Mennica 6,
Bydgoszcz
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg