top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Waldemar Wiśniewski
Rodzaj oferowanej usługi
  • Znajomość zagadnień technologicznych z zakresu technologii chemicznej, polimerów, zastosowania polimerów w różnych dziedzinach aplikacyjnych, zastosowania tworzyw polimerowych i ich przetwórstwa.
  • Animator współpracy – sieciowanie środowisk biznesu i nauki, biznesu z IOB, B2B, budowanie sieci powiązań (networking).
  • Analiza sytuacji i identyfikowanie potrzeb przedsiębiorstwa, przygotowanie rekomendacji/propozycji dalszego działania związanej ze zidentyfikowanymi potrzebami bądź pomysłami.
Doświadczenie
  • Stypendysta kursu podyplomowego organizowanego przez Instytut Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze pod auspicjami UNESCO/IUPAC. Realizowany temat: Sztuczne, biodegradowalne materiały dla inżynierii komórkowej: synteza i biomimetyczna modyfikacja.
  • Pełnomocnik dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP do spraw aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności”.
  • Uczestnik podyplomowych studiów: Menadżer Projektów Badawczo-Rozwojowych, październik 2013 – czerwiec 2014
  • Doktorant, Wydział Inżynierii Mechanicznej, dziedzina: Budowa i eksploatacja maszyn sp. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Wykształcenie

Wyższe, Magister inżynier, Technologia Chemiczna sp. biotechnologia przemysłowa.

Kontakt
Regionalne Centrum Innowacyjności
+48 733 529 783
ul. Prof. S. Kaliskiego 7,
Bydgoszcz
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg