top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
ObrazDoFilmu2-withPlayButton.jpg
Ogłoszenie o VII naborze do udziału w projekcie "STRATEGIA W BIZNESIE -DORADZTWO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO"
04-02-2017 Informatyk

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

            „STRATEGIA W BIZNESIE-DORADZTWO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Z REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO”
( VII nabór)

Projekt „Strategia w biznesie - doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany jest  w ramach Działania 2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.02.00-00-0070/16 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców (Lidera Projektu) w partnerstwie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (Partnera Projektu).

CZEGO DOTYCZY PROJEKT?

Realizacja projektu obejmuje 2 obszary działań:

1. Działania związane z bezpośrednim wsparciem doradczym dla przedsiębiorców, realizowane przez Lidera Projektu, które obejmują realizację wsparcia doradczego (realizacja usług doradczych) w zakresie:

a) analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa (I etap usługi doradczej),
b) realizacji usług doradczych zakończonych opracowaniem planu rozwojowego/strategii rozwoju i doradztwem w  jego wdrożeniu (II etap usługi doradczej).

2. Działania nie związane z bezpośrednim wsparciem dla przedsiębiorców, realizowane przez Partnera Projektu, obejmują:

a) agregację zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych,
b) analizę dostępności usług rozwojowych na rynku zdiagnozowanych w trakcie realizacji usług doradczych,
c) upowszechnienie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach,
d) ewentualne działania interwencyjne.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1.08.2016 roku do 31.01.2018 roku.

Projekt zakłada objęcie wsparciem doradczym 62 przedsiębiorców z województwa kujawsko pomorskiego.
Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom w trybie ciągłym, w ramach ogłaszanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia, w okresie od września 2016 roku do października 2017 roku.
Łączna planowana wartość udzielonego wsparcia wynosi: 738 000,00 zł.

Planowana wartość udzielonego wsparcia w VII naborze wniosków: 100 000,00 zł

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa, wymaganych dokumentów, kryteriów oceny złożonych wniosków o przyznanie wsparcia, wartości dofinansowania oraz wkładu własnego zawiera Regulamin udzielania wsparcia wraz z załącznikami, który został zamieszczony na stronie internetowej www.pracodawcy.info.pl oraz jest dostępny w Biurze Lidera Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, ul. Gdańska 141/3/6, 85-022 Bydgoszcz.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
Szósty nabór wniosków do udziału w projekcie będzie prowadzony od dnia 31 stycznia 2017 roku do dnia 20 lutego 2017 roku w godzinach pracy Biura Projektu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Miejscem składania wniosków wraz załącznikami jest siedziba Biura Lidera Projektu:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
ul. Gdańska 141/3/6,
85-022 Bydgoszcz

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://pracodawcy.info.pl/news/nab_r_do_udzia_u_w_projekcie_strategia_w_biznesie_doradztwo_dla_mikroma_ych_i_rednich_przedsi_5

KONTAKT:
Informacji na temat uczestnictwa w projekcie udziela Kierownik Projektu:

Dorota Filarecka-Stanek -tel. 661 528 001,
e-mail: .

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg